Tjänster

Välkommen att uträtta dina apoteksärenden på Pello apotek!

Dosdispensering

Dosdispensering innebär att kunden får de läkemedel hen behöver under två veckor färdigt förpackade i praktiska påsar per doseringstillfälle. Förpackningsprocessen utförs maskinellt, vilket är mer hygieniskt och innebär mindre risker för mänskliga fel än om läkemedlen fördelas för hand i en dosett. Kunden betalar bara för den mängd läkemedel hen behöver. Eftersom läkemedlen inhandlas i satser om två veckor, kommer inte kunden att riskera ha en massa onödiga läkemedel kvar därhemma om medicineringen av någon orsak skulle komma att förändras. Dosdispenseringsservicen är avgiftsbelagd, men FPA ersätter en del av avgiften då vissa särskilda villkor uppfylls.

Läkemedelsrådgivning
Vi svarar gärna på frågor gällande de produkter vi säljer och gällande beställningar. Läkemedelsrådgivningen ges alltid av en yrkeskunnig person, dvs. en farmaceut eller en provisor.
Du når oss via:

Förnyande av recept

Du är välkommen att be oss förnya dina recept. Vi kan be läkaren förnya recept (eller förnyade recept) som inte är äldre än 16 månader. Apoteket kan ändå inte garantera att läkaren förnyar receptläkemedlen på basen av en förfrågan från apoteket. Ibland kan ett förnyande kräva besök på laboratoriet för exempelvis blodprov, eller ett besök hos läkaren. Läkarna behandlar de recept vi ber dem förnya inom åtta dagar. Vi kan sända ett SMS till din telefon då receptet förnyats, om du så önskar.

Mottagning av läkemedelsavfall
Alla oanvända läkemedel, föråldrade läkemedel och läkemedel som myndigheter, tillverkare eller innehavare av försäljningstillstånd har förbjudit, räknas som läkemedelsavfall. Läkemedelsavfall klassas alltid som riskavfall, och ska därför förstöras på korrekt sätt.
Gör det till en rutin att regelbundet kontrollera innehållet i ditt eget läkemedelsskåp därhemma, och plocka bort alla föråldrade läkemedel eller läkemedel som av annan orsak blivit oanvända. Dra av doseringsanvisningarna (apoteksetiketterna) från receptbelagda läkemedel så tryggar du dataskyddet. Ta ut alla tabletter och kapslar ur sina originalförpackningar och lägg dem i en genomskinlig plastpåse. Hämta sedan påsen till oss på apoteket. Returnera läkemedel i vätskeform, salvor och aerosoler direkt i sina egna förpackningar. Försäkra dig om att förpackningarna till läkemedlen i vätskeform inte läcker. Läkemedel som innehåller jod, och eventuella febertermometrar, ska returneras skilt från annat läkemedelsavfall. Returnera cytostatika (läkemedel som används för behandling av cancer och t.ex. läkemedel med metotrexat) i sina originalförpackningar, i en helt skild plastpåse.

Välkommen in

Kauppatie 35
95700 Pello
Vårt läge på kartan >

Apotekets öppettider

Må-fre: 9-17
Lö: 9-14