Tervetuloa asioihmaan Pellon apteekhiin!

Annosjakelu

Asiakas saa kerrala kahen viikon ajaksi tarvittemansa lääkheet annospusseissa, jokka pakathaan konheellisesti. Konheela jakaminen on hygieenisempää ja virheettömämpää ko käsin jakelu dosetteihin. Asiakas maksaa vain käyttämisthään lääkheistä. Koska lääkheet hankithaan kahen viikon erissä, lääkehoion muuttuessa asiakhaale ei jää suuria määriä ylimääräsiä lääkheitä. Palvelu on asiakhaale maksullinen. Kela korvaa osan maksusta asiakhaale tiettyjen eellytysten täyttyessä.

Lääkeneuvonta

Met vastaama mielelämmä tuotheissiin ja niitten tillaukshiin liittyvhiin kysymykshiin. Lääkeneuvonnassa palvellee aina lääkealan ammattilainen elikkä farmaseutti taikka proviisori.

Voit ottaa meihin yhteyttä:

Resähtien uusinta

Voit pyytää meiltä resähtin uuistamista. Uuistamispyyntö voihaan tehä alle 16 kuukautta sitten määrätyistä tai uuistetuista resähteistä. Resähtin uuistamismaksu on 2€/resähti (kanta-asiakhaile 1€/resähti). Met emmä valitettavasti voi taata, että lääkäri aina uusii resähtin uuistamispyynnön perusteela.

Lääkejätheitten vastaanotto

Lääkejätettä ovat kaikki käyttämättä jäähneet, vanhentunheet taikka semmoset lääkheet, joitten käytön viranomanen, lääkheen valmistaja, myyntiluvan taikka rekisteröinnin haltija on kieltäny. Lääkejäte on aina vaarallista jätettä, joka pittää hävittää oikeala tavala.

 

  • Tarkista lääkekaappisti säännöllisesti ja ota poies sieltä vanhentunheet taikka käyttämättä jäähneet, turhat lääkheet.

  • Poista resähtilääkheistä ohjelaput tietosuojan takia.

  • Ota vanhat taikka käyttämättä jäähneet tabletit ja kapselit pois alkuperäispakkauksisthaan, pakkaa net irrallisina läpinäkyhvään muovipushiin ja tuo net apteekhiin.

  • Pallauta nestemäiset lääkheet, voitheet ja aerosolit apteekhiin niitten omissa pakkauksishaan. Varmista, että mikhään ei vua.

  • Toimita jodipitoset lääkheet ja elohopeakuumemittarit apteekhiin muusta lääkejätheestä erilhään. 

  • Pallauta sytostaattia sisältävät lääkejätheet (syövän hoiossa käytettävät lääkheet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät lääkheet) erilisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksishaan.
Pellon apteekki julkisivu

Tule käyhmään

Kauppatie 35
95700 Pello
Sijainti kartalla >

Olema avoina

Ma-pe: 9-17
La: 9-14