Palhvelut

Tervetuloa asioihmaan Pellon apteekhiin!

Annosjakelu

Asiakas saapii kerrala kahen viikon ajaksi tarvittemansa lääkheet annospussissa, jokka pakathaan konheelisesti. Konejakelu on hygieenisempää ja virheettömämpää ko käsin jakelu dosethiin. Asiakas maksaa vain käyttämisthään lääkheistä. Koska lääkheet hankithaan kahen viikon erissä, lääkehoion muuttuessa asiakhaalle ei jää suuria määriä ylimääräsiä lääkheitä. palvelu on asiakhaalle maksulinen. Kela korvaa osan maksusta asiakhaale, ko tietyt eelytykset täyttyvät.

Lääkeneuvonta
Met vastaama mielelämmä tuotheisiin ja niitten tillaukshiin liityvhiin kysymykshiin. Lääkeneuvonassa palvelee aina lääkealan ammattilainen eli farmaseutti tai proviisori.
Voit ottaa meihin yhteyttä:

Resähtin uusiminen
Voit pyytää meiltä resähtin uusimista. Uusimispyyntö voihaan tehä alle 16 kuukautta sitten määrätyistä tai uusituista resähteistä. Resähtin uusimismaksu on 2€/resähti. Apteekki ei voi taata, että lääkäri aina uusii resähtin pyynön perustheela.
Lääkejätheitten vasthaanotto

Lääkejätheitä on kaikki käyttämättä jäähneet, vanhentunheet tai semmoset lääkkeet, joitten käytön viranomanen, lääkheen valmistaja, myyntiluvan tai rekisteröinin haltija on kieltäny. Lääkejäte on aina vaaralista jätettä, joka on hävitettävä oikein.

Tarkista lääkekaappisti säänölisesti ja poista sieltä vanhentunheet tai käyttämättä jäähneet lääkheet.

Poista reseptilääkheistä ohjeliput tietosuojan takia.

Ota vanhat tai käyttämättä jäähneet tabletit ja kapselit pois alkuperäispakkauksista, pakkaa ne irralisina läpinäkyhvään muovipushiin ja tuo net apteekhiin.

Pallauta nestemäiset lääkheet, voitheet ja aerosolit apteekhiin niitten omissa pakkauksishaan. Varmista, että nestemäiset lääkheet ei vua.

Toimita jodipitoiset lääkheet ja elohopeakuumemittarit apteekhiin muusta lääkejätheestä erihlään.

Pallauta sytostaattia sisältävät lääkejätheet (syövän hoiossa käytettävät lääkheet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmistheet) erilisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissa

Pellon apteekki julkisivu

Tule käyhmään

Kauppatie 35
95700 Pello
Sijainti kartalla >

Olemma avoina

Ma-pe: 9-17
La: 9-14